Політика конфіденційності

Загальні положення

Перелік персональних даних

Цілі опрацювання персональних даних

Доступ до ваших персональних даних

Період зберігання персональних даних

Ваша згода на опрацювання персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання ваших персональних даних не обмежений. Ваші персональні дані обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

Права користувачів

Безпека даних

Зміни до умов Політики

Умови Політики Корона Лева можуть змінитись. У такому разі необхідно періодично їх переглядати за адресою https://www.korona-leva.lviv.ua/?page_id=566. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Продовжуючи, використовувати Корона Лева, ви підтверджує згоду з новими умовами Політики у редакції, чинній на момент використання Корона Лева.

Контактна інформація

Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо нашої Політики, ви можете звернутись до нас за наступною електронною адресою: lvivkoronaleva@gmail.com з темою “adminsupport”..

Згода користувачів

Користуючись Корона Лева, ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цієї Політики і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та погоджуєтеся з викладеними умовами, шляхом проставлення відмітки у графі «Погоджуюсь».